Thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng cảm biến Lm35

Một trong những cách dễ nhất và không tốn kém để thêm cảm biến nhiệt độ trong dự án Arduino của bạn là sử dụng Cảm biến nhiệt độ LM35. Các cảm biến này khá chính xác và không cần các thành phần bên ngoài để hoạt động. Vì vậy, chỉ với một vài kết nối và … Đọc tiếp Thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng cảm biến Lm35